Back to top

Giới thiệu

Hơn 90% doanh nghiệp hiện tại ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Câu hỏi mà chúng tôi luôn thắc mắc, làm sao để kết nối 90% đó lại với nhau? Để giải đáp cho câu hỏi đó, ý tưởng về manage.vn ra đời.

Manage.vn cơ bản là mạng xã hội dành cho các doanh nghiệp nhỏ, các hộ sản xuất có thể tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hoặc có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng (cá nhân hoặc doanh nghiệp). Tất cả thông tin được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi tạo môi trường cho các cá nhân, doanh nghiệp tự do tìm kiếm và chia sẽ thông tin.

Trang Manage bao gồm tính năng:

  • Tìm kiếm doanh nghiệp
  • Liên kết doanh nghiệp
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Đấu giá
  • Tuyển dụng