Back to top

Tìm kiếm doanh nghiệp

  Đây là mục tìm kiếm cơ bản cho tất cả mọi người (cá nhân và doanh nghiệp), tại đây bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên quan đến những sản phẩm cần thiết cho bạn hoặc công việc của bạn.

   Kết quả trả về không phải là thông tin sản phẩm, dịch vụ mà là thông tin về doanh nghiệp có khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cần. Từ đó bạn có thể đặt hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả và chất lượng.

Trang tìm kiếm giá có thể giúp bạn:

  • Giảm được chi phí mua sắm hàng hóa do sự chênh lệch bởi các nguyên nhân khác nhau.
  • Đỡ mất thời gian đi tham khảo sản phẩm.
  • Có thể so sánh được sản phẩm khác nhau nhằm đưa ra quyết định cuối cùng.
  • Không cần tốn thời gian vận chuyển và di chuyển trên đường phố.
  • Có thể mua được nguồn hàng từ bất kỳ đâu.