Back to top

Liên kết doanh nghiệp

Đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt tại Manage.vn

Với tìm kiếm bạn chỉ có thể tìm ra nhà cung cấp tốt nhất cho bạn, nhưng còn tương lai thì sao?

  • Đối tác của bạn cần mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn là người có thể cung cấp.
  • Bạn cần thông báo cho các đối tác biết là mình đang cần gì đó.
  • Bạn muốn gởi tin nhắn trực tiếp đến người đứng đầu đối tác nào đó nhanh nhất

Với tính năng liên kết, bạn có thể thực hiện một cách rất là dễ dàng.