Back to top

Làm nhà ở

Địa chỉ: 
123 Phạm Văn Đồng, P9, Phú Nhuận
Điện thoại: 
+84 909443123
Thời gian kết thúc: 
Mô tả: 

Yêu cầu xây lại nhà đang ở

thông tin cụ thể

123

  • Tầng lầu: ...
  • Diện tích: ...
  • Số người ở: ...

Thông tin thêm:
123345456

Mức đấu thầu: 
3,000,000,000 VNĐ