Back to top

Làm lại hệ thống mạng

Địa chỉ: 
193 Lê Quang Định, P26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 
+84 903644101
Thời gian kết thúc: 
Mô tả: 

Chuyển vị trí văn phòng nên cần làm lại toàn bộ hệ thống mạng cty.

Yêu cầu:

  • 123 nhân viên.
  • 100 điện thoại

....