Ghi chú bản vẽ:

Đây là bản vẽ tham khảo. Bản chính thức sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng như thay đổi nội dung, màu sắc, logo, hình nền,…
https://manage.vn/wp-content/uploads/2019/03/to-roi-nha-hang 54W888piCIMU.jpg