Ghi chú bản vẽ:

Đây là bản vẽ tham khảo. Bản chính thức sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng như thay đổi nội dung, màu sắc, logo, hình nền,…
to-roi-bat-dong-san 05v888piC8Bj Tờ rơi bất động sản    Manage.vn