Ghi chú bản vẽ:

Đây là bản vẽ tham khảo. Bản chính thức sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng như thay đổi nội dung, màu sắc, logo, hình nền,…

to-roi-doanh-nghiep 99Y888piCTIH Tờ rơi doanh nghiệp    Manage.vn