Chạy quảng cáo Google là sao ?

Chạy GDN hiển thị hình ảnh thích ứng

Vị trí cần:  Digital Marketer (Ads Marketer), Designer”.

Đọc thêm trực tiếp từ Google về GDN

Chạy Text Ads khi khách hàng search trên google

Vị trí cần: Copywriter, Digital Marketer (Ads Marketer)

Đọc thêm trực tiếp từ Google về Text Ads

Chạy youtube hiển thị video của khách hàng trên youtube.

Vị trí cần: Copywriter (Biết biên tập), Digital Marketer (Ads Marketer), Designer, Video editor”.

Đọc thêm trực tiếp từ Google về Youtube Ads

Chạy Google merchant

Vị trí cần: Digital Marketer (Ads Marketer), Designer”.

Đọc thêm trực tiếp từ Google về Google Merchant

Đối với Google Merchant. Sản phẩm của quý vị sẽ được hiển thị lên sản phẩm top 1 google search.

 

*Để chạy quảng cáo Google. Manage.vn mong rằng quý vị nên có 1 Website mạnh mẽ và chạy riêng. Không nên dùng những nền tảng thuê theo tháng vì sẽ có rất nhiều khó khăn trong quá trình làm việc, thao tác trên website do không đủ những công cụ phù hợp với chính sách và tiêu chí của Google.