Hệ thống CRM và quản lý dự án

Chúng tôi có cung cấp phần mềm quản lý khách hàng (CRM) và quản lý dự án. Đây là phần mềm chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp muốn bảo mật thông tin khách hàng, cũng như phân quyền giới hạn cho nhân viên từng phòng ban cũng như quản lý được dự án, quản lý thu chi mà quý khách đang thực hiện.

Vui lòng tìm hiểu thêm về mảng phần mềm và hệ thống cung cấp bởi Manage.vn