Manage có cam kết chạy marketing tăng doanh số không ?

Đầu tiên, Doanh số là gì?
Doanh số là số lượng sản phẩm được bán ra trong 1 tháng, 1 quý hay 1 năm của một doanh nghiệp. Doanh số bán hàng là tổng số tiền do hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Bao gồm số tiền đã thu tiền và chưa thu tiền. Doanh số có thể bao gồm cả doanh thu và tiền bán hàng nhưng không thuộc doanh thu. Ví dụ: Bán hộ, bán hàng nhận ký gửi.

Công thức tính doanh số bán hàng: Doanh số = Đơn giá bán x Sản lượng.

Và Doanh số là chưa trừ các khoản phí như: phí giá giảm, hàng bị trả lại, chiết khấu…! Vậy chúng ta có thể hiểu là doanh số chính là tổng tiền doanh nghiệp có được trong quá trình bán sản phẩm chưa trừ chi phí phát sinh.

Manage có cam kết chạy marketing tăng doanh số không ?

Đây là câu hỏi rất nhiều khách hàng đặt ra. Manage xin trả lời là đã chạy quảng cáo thì doanh số phải tăng. Do Manage.vn chạy Target đúng đối tượng khách hàng có nhu cầu. Nếu sản phẩm của quý khách tốt, giá cả phù hợp, khuyến mãi hấp dẫn, độ uy tín cao, ít đối thủ cạnh tranh thì việc tăng doanh số là đương nhiên do độ tiếp cận sẽ tỷ lệ thuận với ngân sách quảng cáo.

Dĩ nhiên đi kinh doanh vấn đề cuối cùng vẫn là lợi nhuận xứng đáng với sản phẩm và công sức của quý khách. Về vấn đề cam kết doanh số thì chúng ta cần phải trao đổi thêm nhiều thông tin để có cái nhìn rõ ràng.