Manage có quản trị fanpage không ?

Manage có dịch vụ quản trị fanpage giúp quý khách hàng. Đây là một công việc không thể thiếu trong ngành Marketing. Quý vị khi sử dụng dịch vụ tại Manage.vn vui lòng cung cấp cho chúng tôi biết nhiều nhất về sản phẩm của quý vị. Để từ đó chúng tôi sẽ phát triển ra nhiều bài viết, banner liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đó. Giúp fanpage có nội dung và hình ảnh phù hợp.

Danh sách các công việc quản trị Fanpage

 1. Post Nội dung
 2. Tăng like bài viết
 3. Thiết kế hình ảnh
 4. Chèn thương hiệu Video
 5. Thiết kế Banner Cover
 6. Chia sẻ lên các Group
 7. Tạo Mini game, Event
 8. Trả lời comment Fanpage
 9. Viết nội dung sản phẩm
 10. Viết nội dung Tin tức
 11. Báo cáo