Phần mềm ERP manage.vn có không ?

ERP là gì?

Thường thì ở các công ty, mỗi phòng ban người ta sẽ dùng một loại phần mềm khác nhau. Khi dùng từng app riêng lẻ, việc kết nối các dữ liệu với nhau rất khó, nhất là khi khối lượng dữ liệu lớn hoặc phần mềm không tương thích với nhau, nên sự phối hợp giữa nhiều bộ phận của một công ty trở nên khó khăn, tốn kém, mất thời gian thậm chí không chính xác.

Còn ERP thì gom hết tất cả những thứ này lại với nhau và chỉ sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất để tất cả mọi người, mọi phòng ban đều có thể truy cập vào và chia sẻ dữ liệu cho nhau.

Đang tải Chuc_nang_ERP.png…

ERP có rất nhiều loại. Có sẵn, nâng cao hoặc viết riêng.

Manage có viết những phần mềm ERP theo yêu cầu của khách hàng theo tùy nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho đến những tập đoàn lớn.