Thời gian thiết kế Manage thực hiện được là trong bao lâu ?

Điều này còn tùy thuộc vào yêu cầu của quý khách hàng về chất lượng và số lượng.

Về thời gian hoàn thành các hạng mục thiết kế quý khách vui lòng tham khảo thêm tại trang Manage Design.