Tôi muốn làm lại toàn bộ fanpage của mình thì cần thiết kế những gì ?

Câu hỏi tương tự: Thiết kế fanpage là gì ?

Trả lời: Thiết kế Fanpage facebook bao gồm những hình ảnh hoặc video để thu hút lượt theo dõi từ khách hàng của bạn.

Những hạng mục cần thiết kế để Fanpage hoàn chỉnh như:

  • Avatar Fanpage (Hoặc Logo)
  • Banner cover (Hình hoặc Video)
  • Banner thường hoặc banner chạy quảng cáo
  • Hình sản phẩm chạy quảng cáo

Có rất nhiều thứ để thiết kế tùy thuộc vào sản phẩm và nhu cầu của khách hàng. Còn tùy thuộc vào chiến dịch mà khách hàng muốn chạy ra sao để có thể thiết kế theo tỷ lệ mà Facebook yêu cầu.