Tôi muốn Manage làm và thực hiện chiến lược marketing thì sao ?

Với Slogan “Less Stress More Success” của Manage.vn

Chúng tôi có 2 bước để bắt đầu làm việc với quý khách hàng.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Quý khách hàng gửi thông tin đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ phân tích và sau đó trao đổi với bạn thêm về thông tin dự án đó.

Bước 2: Bắt đầu dự án

Sau khi đã thống nhất về thông tin cũng như kế hoạch thực hiện. Chúng tôi sẽ tiến hành công việc ngay khi quý khách hàng yêu cầu.


Tuy nhiên với những chiến dịch có ngân sách lớn. Thì chúng tôi sẽ làm bản nghiên cứu thị trường (Market Research) để nắm rõ về thông tin sản phẩm, thị trường, đối thủ.

Sau đó chúng tôi sẽ dựa trên nghiên cứu đó để đưa ra bản Chiến lược và Kế hoạch Marketing cụ thể để “Giảm thiểu rủi ro” và “Tăng mức độ thành công” khi cung ứng sản phẩm, dịch vụ của quý khách.

*Quý khách hàng vui lòng cung cấp thông tin mà chúng tôi cần để thực hiện kế hoạch trên.