Các chức năng có tại phần mềm quản lý POS M-Store miễn phí

Dù là phần mềm miễn phí. Chúng tôi cam kết luôn bảo mật thông tin khách hàng và tất cả mọi thứ liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Ngôn ngữ 90% Tiếng Việt – 10% Tiếng Anh chuyên ngành

Chức năng sản phẩm

 1. Hạn sử dụng sản phẩm
 2. Báo động hết hàng
 3. Nhóm sản phẩm
 4. Sản phẩm digital & vật lý
 5. Hỗ trợ mã vạch và SKU
 6. Có tên thay thế
 7. Nhập sản phẩm vào bằng CSV
 8. Bao gồm hoặc loại trừ thuế
 9. liên kết danh mục sản phẩm
 10. Chỉnh dạng mã vạch
 11. Cho phép bán hàng
 12. Bật được chức năng quản lý kho
 13. Khuyến mãi theo lịch sẵn
 14. Tạo thẻ giảm giá

Chức năng Point Of Sales

 1. Giao dịch theo thiết b ị (Responsive)
 2. Tạm hoãn đơn hàng
 3. Phím tắt bàn phím
 4. Giảm giá (% hoặc cố định)
 5. Tích hợp máy tính + – x :
 6. Ghi chú đơn hàng
 7. Chọn mục nhanh
 8. Sản phẩm minh họa
 9. Hỗ trợ máy đọc mã vạch
 10. Tạo được khách hàng
 11. Lọc sản phẩm theo danh mục
 12. Hỗ trợ thẻ khuyến mãi
 13. Thông tin shipping & phí
 14. Chia hóa đơn

Tất cả báo cáo

 1. Báo cáo chi tiết
 2. Xem hàng chạy nhất
 3. Xem kinh doanh ngày
 4. Thu nhập và chi tiêu
 5. Quản lý dòng tiền
 6. Kinh doanh theo năm
 7. Năng suất thu ngân
 8. Thống kê khách hàng
 9. Trang quản lý hàng hóa
 10. Lịch sử người dùng
 11. Báo cáo chi phí
 12. Nhật ký & Lịch sử 
 13. Tóm tắt mua sắm
 14. Tóm tắt hàng chuyển