Showing all 43 results

3.000.000VND
20.000.000VND

Nhân sự Marketing

Digital Marketing Team

10.000.000VND
1.500.000VND
1.800.000VND
1.850.000VND
1.300.000VND
-20%
10.000.000VND 8.000.000VND
3.000.000VND

Thiết kế trọn gói theo tháng

Junior Designer

3.000.000VND
7.000.000VND20.000.000VND
-8%
2.500.000VND 2.300.000VND
1.150.000VND
2.800.000VND
4.300.000VND

Marketing theo yêu cầu

Phân tích, lập chiến lược SEO

7.000.000VND

Thiết kế trọn gói theo tháng

Professional Designer

8.000.000VND

Marketing theo yêu cầu

Quảng cáo facebook

2.000.000VND8.000.000VND

Marketing theo yêu cầu

Quảng cáo Google

2.000.000VND8.000.000VND

Thiết kế trọn gói theo tháng

Senior Designer

5.000.000VND
10.000.000VND50.000.000VND

Thiết kế trọn gói theo tháng

The Design Team

10.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Banner, cover FB, Web

300.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Bao Bì

500.000VND
8.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Brochure, Catalogue

800.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế layout website

2.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Lịch để bàn

6.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Lịch treo tường

4.000.000VND

Dịch vụ thiết kế Freelancer

Thiết kế logo

2.000.000VND8.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế menu thực đơn F&B

500.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Name card Card Visit

200.000VND1.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Poster

500.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Standee

500.000VND
500.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế voucher, gift card, member

500.000VND

Marketing theo yêu cầu

Tư vấn Marketing

1.000.000VND