Biên tập viên Website (Website Editor)

3.000.000VND

  1. Cập nhật nội dung (Bài viết, tin tức) theo yêu cầu của khách hàng (Tối đa 5 bài/ngày/website)
  2. Bài lấy nguồn từ nơi khác có hỗ trợ spin bài nếu khách hàng yêu cầu.
  3. Làm việc với phòng thiết kế và copy writer để đăng tải bài viết nhanh & đẹp mắt. (Theo trang mẫu)
  4. Chỉnh sửa lại chính tả & kiểm tra lỗi bài viết hoặc lỗi hiển thị trên thiết bị di động. Dàn bài viết chuẩn SEO.
  5. Bài viết sau khi chỉnh sửa xong sẽ đăng tải lên để admin (Quản trị viên) duyệt. Khi admin “đã duyệt” thì bài viết mới được đăng lên chính thức.
  • (Công việc không bao gồm: Viết bài mới, thiết kế hình mới hoặc dàn trang hoàn toàn mới. Bài đã đăng tải lên website dù được admin duyệt hay không vẫn được tính là 1 bài đã đăng)
  • Giá website đầu tiên: 3.000.000đ/tháng. Các website sau (Cùng 1 khách hàng/thương hiệu/công ty) giá 2.000.000đ/tháng.
  • 1 Nhân viên chỉ quản trị biên tập được tối đa 3 website/tháng.
    • VND