CRM & Quản lý dự án

20.000.000VND

Phần mềm CRM và quản lý dự án là phần mềm giúp quý khách quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả, bảo mật. Giúp bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn và có thể sử dụng để quản lý công việc như: Giao việc, chăm sóc khách, quản lý hợp đồng, quản lý nhân viên, quản lý dự án giúp teamwork hiệu quả hơn. Các nhân viên trong công ty có thể chat nội bộ với nhau.

  • Giá đã bao gồm chi phí triển khai & máy chủ 12 tháng từ khi thanh toán hợp đồng. Khi hết hạn hợp đồng, quý khách có thể tiếp tục sử dụng máy chủ với chi phí tùy theo cấu hình lựa chọn.
  • Hỗ trợ & update trọn đời sản phẩm.
  • Lưu ý: Máy chủ có thể sử dụng để host Website và các phần mềm khác.
  • Phải sử dụng máy chủ tại Manage.vn vì máy chủ cần config đúng theo yêu cầu của phần mềm. Chúng tôi không cài đặt phần mềm trên máy chủ khác không thuộc quản lý tại Manage.vn
    • 1200000 VND