Đầu đọc mã vạch Antech AS2230HD

1.850.000VND

Đầu đọc mã vạch Antech AS2230HD

Đọc tự động trên chân đế ( auto on Stand )

Chế độ đọc tự động hoặc ấn nút

Kết nối USB/Rs232/KB