Google Ads: Định nghĩa

google-ads-la-gi-kiemtiencenter Google Ads: Định nghĩa Bài Viết về Marketing

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để tiếp cận mọi người chính xác tại thời điểm họ quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp.

google-ads-la-gi-kiemtiencenter Google Ads: Định nghĩa Bài Viết về Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *