Thiết kế Banner, cover FB, Web

300.000VND

Quy trình làm việc

 • Bước 1:Nhận file content, nội dung, ý tưởng, các yêu cầu
 • Bước 2:Thực hiện và cho khách hàng xem demo
 • Bước 3:Chỉnh sửa nếu có
 • Bước 4:Bàn giao file ảnh cho khách hàng (jpg, png, gif)
  • Nội dung banner quảng cáo chữ không được quá 20% hình. Nếu không quảng cáo thì không bị giới hạn.
  • Hình ảnh banner không thuộc những nội dung vi phạm nội quy của facebook (mô tả cơ thể người, bộ phận nhảy cảm, 18+, vv...)
  • Tổng giá thiết kế banner facebook 300000 VND

  Có thể sẽ giao sớm hơn 2 đến 4 tiếng nếu không phải mùa cao điểm. Nếu quý khách thanh toán từ sau 12:01 PM. Vui lòng nhận file vào ngày mai.

  • Tổng giá thiết kế banner facebook 500000 VND

  Thời gian giao dưới 4 tiếng. Nếu quý khách thanh toán từ sau 3:01 PM. Vui lòng nhận file vào ngày mai hoặc chọn gói rất gấp.

  • Tổng giá thiết kế banner facebook 700000 VND

  Thời gian giao dưới 2 tiếng. Tuy nhiên nếu quý khách thanh toán từ sau 5:01 PM. Chúng tôi vẫn thiết kế để giao file sớm nhất, nhưng nếu có phát sinh khách quan quá 4 tiếng. Xin vui lòng nhận file vào ngày mai.

  • Kích thước ảnh bìa Facebook cá nhân: Chiều rộng 820 x 312 chiều cao. Với Smartphone: Chuẩn kích thước là chiều rộng 640 x 360 chiều cao.
  • Kích thước ảnh bìa Facebook group: Chiều rộng 801 x 250 chiều cao
  • Kích thước ảnh bìa Facebook fanpage: Chiều rộng 820 x 312 chiều cao. Với Smartphone: Chuẩn kích thước là chiều rộng 640 x 360 chiều cao.

  Đơn vị tính: pixel.

  • Tổng giá thiết kế cover facebook 300000 VND

  Có thể sẽ giao sớm hơn 2 đến 4 tiếng nếu không phải mùa cao điểm. Nếu quý khách thanh toán từ sau 12:01 PM. Vui lòng nhận file vào ngày mai.

  • Tổng giá thiết kế cover facebook 500000 VND

  Thời gian giao dưới 4 tiếng. Nếu quý khách thanh toán từ sau 3:01 PM. Vui lòng nhận file vào ngày mai hoặc chọn gói rất gấp.

  • Tổng giá thiết kế cover facebook 700000 VND

  Thời gian giao dưới 2 tiếng. Tuy nhiên nếu quý khách thanh toán từ sau 5:01 PM. Chúng tôi vẫn thiết kế để giao file sớm nhất, nhưng nếu có phát sinh khách quan quá 4 tiếng. Xin vui lòng nhận file vào ngày mai.

  Quý khách vui lòng tham khảo bài viết bên dưới để biết kích thước Banner website

  Quý khách vui lòng tham khảo kích thước banner Website và cung cấp thông tin cho chúng tôi.

  • Tổng giá thiết kế Banner website 300000 VND

  Có thể sẽ giao sớm hơn 2 đến 4 tiếng nếu không phải mùa cao điểm. Nếu quý khách thanh toán từ sau 12:01 PM. Vui lòng nhận file vào ngày mai.

  • Tổng giá thiết kế Banner website 500000 VND

  Thời gian giao dưới 4 tiếng. Nếu quý khách thanh toán từ sau 3:01 PM. Vui lòng nhận file vào ngày mai hoặc chọn gói rất gấp.

  • Tổng giá thiết kế Banner website 700000 VND

  Thời gian giao dưới 2 tiếng. Tuy nhiên nếu quý khách thanh toán từ sau 5:01 PM. Chúng tôi vẫn thiết kế để giao file sớm nhất, nhưng nếu có phát sinh khách quan quá 4 tiếng. Xin vui lòng nhận file vào ngày mai.