SEO Hosting – Máy chủ SEO

3.600.000VND

  1. Mỗi IP được tính theo năm. Cần thuê Tối thiểu 3 IP/năm (12 tháng)
  2. Đây là dịch vụ phục vụ nhằm mục đích gia hạn cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ: Hệ thống site vệ tinh – Private Blog Network tại Manage Vietnam
  3. SEO Hosting được Manage Vietnam thuê để phục vụ mục đích SEO Website hoàn toàn là IP sạch không bị google gắn cờ Spam hoặc host chung với các website có phần mềm độc hại.
    • Giá đã bao gồm phí quản trị, cài đặt máy chủ SEO Hosting cho 12 tháng. Tối thiểu 3 IP/ SEO Hosting
    • Hỗ trợ trong suốt thời gian sử dụng.
    • 900000 VND