Quảng cáo facebook

2.000.000VND8.000.000VND

Quảng cáo facebook có các chiến dịch bao gồm:

 1. Get more website purchases: Tăng lượt mua trên Website
 2. Boost a post: Tăng lượt tương tác (Comment, like, share) của bài viết. Hoặc tăng lượt gửi tin nhắn chat từ khách hàng (Dựa vào bài Post)
 3. Promote your Send Message button: Tăng lượt gửi tin nhắn chat từ khách hàng (Dựa vào tên Page)
 4. Promote your Page: Tăng lượt Like page, tiếp cận page.
 5. Promote your business locally: Giới thiệu địa điểm doanh nghiệp và chỉ đường đến shop.
 6. Get more leads: Lấy thông tin khách hàng.

Quảng cáo sẽ dùng thẻ Visa Debit của khách hàng để thanh toán 100% cho Facebook

Xóa
  Reset options

  Nếu quý khách chạy ngân sách trên 50 triệu/tháng. Vui lòng cân nhắc dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài và tuyển nhân sự chạy riêng để tiết kiệm chi phí. > Tham khảo tại đây <

  • Để quảng cáo được thay đổi phù hợp với người dùng hơn. Chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ viết bài quảng cáo & thiết kế. Đối với thiết kế xoay vòng sẽ được tính là 3 hình = 1 file thiết kế.
  • Nếu quý khách cung cấp hình ảnh hoặc nội dung, thì bỏ tick hạng mục còn lại.
  • Đối với số lượng thiết kế quý khách đã mua dư trong tháng mà xài chưa hết. Sẽ được cộng dồn vào tháng sau.
  • Hoặc quý khách có thể tuyển nhân viên viết nội dungnhân viên thiết kế theo tháng.
  • 300000 VND
  • 300000 VND