Thiết kế menu thực đơn F&B

500.000VND

 • Phí thiết kế đã bao gồm trang bìa và trang nền.
 • Các trang thiết kế về liệt kê giá và tên món ăn sẽ được tính phí thấp hơn
Xóa
  Reset options
  • Đây là phần thiết kế nội dung bên trong menu gồm tên món ăn, hình ảnh món ăn và giá tiền của món ăn.
  • Bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin chính xác nhất về món ăn để thiết kế tại Manage.vn không bị sai xót trong quá trình nhập giá hoặc nhầm món ăn.
  • Lưu ý: Theo kinh nghiệm thiết kế menu món ăn tại Manage. Hình ảnh đẹp, to và rõ nét sẽ giúp thực khách ngon miệng hơn & nhu cầu chi trả thêm cho món ăn ngon cũng sẽ tăng cao. Nên việc có hình ảnh món ăn đẹp sẽ rất quan trọng đấy nhé !
  • 200000 VND
  • VND
  • Bên trái là số lượng cuốn menu
  • Bên phải là số tờ trong menu. 1 tờ = 2 trang thiết kế.
  • 150000 VND

  In bằng giấy Coucher 300 gsm có cán màng

  • Bên trái là số lượng cuốn menu
  • Bên phải là số tờ trong menu. 1 tờ = 2 trang thiết kế.
  • 130000 VND
  • Đây là phần thiết kế nội dung bên trong menu gồm tên món ăn, hình ảnh món ăn và giá tiền của món ăn.
  • Bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin chính xác nhất về món ăn để thiết kế tại Manage.vn không bị sai xót trong quá trình nhập giá hoặc nhầm món ăn.
  • Lưu ý: Theo kinh nghiệm thiết kế menu món ăn tại Manage. Hình ảnh đẹp, to và rõ nét sẽ giúp thực khách ngon miệng hơn & nhu cầu chi trả thêm cho món ăn ngon cũng sẽ tăng cao. Nên việc có hình ảnh món ăn đẹp sẽ rất quan trọng đấy nhé !
  • 200000 VND
  • VND

  In bằng giấy Coucher 300 gsm có cán màng

  • Bên trái là số lượng cuốn menu
  • Bên phải là số tờ trong menu. 1 tờ = 2 trang thiết kế.
  • 115000 VND
  • Bên trái là số lượng cuốn menu
  • Bên phải là số tờ trong menu. 1 tờ = 2 trang thiết kế.
  • 130000 VND
  • Đây là phần thiết kế nội dung bên trong menu gồm tên món ăn, hình ảnh món ăn và giá tiền của món ăn.
  • Bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin chính xác nhất về món ăn để thiết kế tại Manage.vn không bị sai xót trong quá trình nhập giá hoặc nhầm món ăn.
  • Lưu ý: Theo kinh nghiệm thiết kế menu món ăn tại Manage. Hình ảnh đẹp, to và rõ nét sẽ giúp thực khách ngon miệng hơn & nhu cầu chi trả thêm cho món ăn ngon cũng sẽ tăng cao. Nên việc có hình ảnh món ăn đẹp sẽ rất quan trọng đấy nhé !
  • 200000 VND
  • VND

  In bằng giấy Coucher 300 gsm có cán màng

  • Bên trái là số lượng cuốn menu
  • Bên phải là số tờ trong menu. 1 tờ = 2 trang thiết kế.
  • 160000 VND
  • Bên trái là số lượng cuốn menu
  • Bên phải là số tờ trong menu. 1 tờ = 2 trang thiết kế.
  • 210000 VND
  • 60000 VND
  • VND