Thiết kế Lịch treo tường

4.000.000VND

Thiết kế bao gồm

 • 7 tờ (trong đó là 6 tờ ruột)
  Reset options
  • Muốn in lịch phải xin giấy phép bên nhà xuất bản và nhà VHTT
  • In A4 đóng dấu công văn để xin giấy phép
  • Lịch treo tường Lò Xo 7 Tờ
  • In offset 4 màu, 7 nội dung dùng cho 7 tờ.
  • VND
  • 38000 VND
  • 36000 VND
  • 34000 VND