Marketing theo yêu cầu

Dịch vụ Marketing theo yêu cầu giúp quý doanh nghiệp có thể chạy từng mảng riêng lẻ trong việc Marketing. Giúp luôn đạt tiến độ hoặc hoàn thành những chiến dịch ngắn hạn.

3.000.000VND

Marketing theo yêu cầu

Tư vấn Marketing

1.000.000VND
7.000.000VND20.000.000VND

Marketing theo yêu cầu

Phân tích, lập chiến lược SEO

7.000.000VND
10.000.000VND50.000.000VND

Marketing theo yêu cầu

Quảng cáo Google

2.000.000VND8.000.000VND

Marketing theo yêu cầu

Quảng cáo facebook

2.000.000VND8.000.000VND

hoặc

Nhân sự Marketing trọn gói theo tháng