Thiết kế Brochure, Catalogue

800.000VND

Thiết kế Brochure, Catalouge đã bao gồm 2 tờ bìa: Giá 400.000đ/tờ bìa

Xóa
  Reset options
  • VND

  Tui lòng kéo rõ số lượng trang chính xác nếu dưới 10 trang

  Giá mỗi trang thiết kế: 300.000đ/trang

  • 300000 VND

  Tui lòng kéo rõ số lượng trang chính xác từ 10 đến 20 trang

  Giá mỗi trang thiết kế: 250.000đ/trang

  • 250000 VND

  Tui lòng kéo rõ số lượng trang chính xác nếu trên 20 trang

  Giá mỗi trang thiết kế: 200.000đ/trang

  • 200000 VND
  • Manage sẽ kiểm tra & trao đổi với xưởng in để đưa đến quý khách sản phẩm cuối cùng.
  • Số lượng bản in sẽ luôn dư ra từ 2% đến 5% để phòng những sản phẩm in lỗi.
  • Giá in chỉ mang tính chất tham khảo vào thời điểm hiện tại.
  • VND
  • 0 VND
  • 3800000 VND
  • 4000000 VND
  • 4300000 VND
  • 4750000 VND
  • 6000000 VND
  • 9000000 VND
  • 11200000 VND
  • 0 VND
  • 4000000 VND
  • 4750000 VND
  • 6300000 VND
  • 8200000 VND
  • 11500000 VND
  • 15000000 VND
  • 20500000 VND