Dịch vụ thiết kế trọn gói theo tháng

Thiết kế trọn gói theo tháng

Junior Designer

3.000.000VND

Thiết kế trọn gói theo tháng

Senior Designer

5.000.000VND

Thiết kế trọn gói theo tháng

Professional Designer

8.000.000VND

Thiết kế trọn gói theo tháng

The Design Team

10.000.000VND
Junior
3tr/tháng
EXP 1 - 2 năm
ETC 4h/file
Qty: 10 - 20 files/tháng
Junior Designer
Senior
5tr/tháng
EXP 2 - 4 năm
ETC 2 ~ 4h/file
Qty: 20 - 30 files/tháng
Senior Designer
Professional
8tr/tháng
EXP trên 8 năm
ETC 0.5 ~ 2h/file
Qty: ~40 files/tháng
Pro Designer

Hoặc tham khảo thêm về các dịch vụ thiết kế theo yêu cầu tại Manage.vn

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế layout website

2.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Poster

500.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Lịch treo tường

4.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Lịch để bàn

6.000.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Standee

500.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế menu thực đơn F&B

500.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế voucher, gift card, member

500.000VND
500.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Brochure, Catalogue

800.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Bao Bì

500.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Banner, cover FB, Web

300.000VND

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế Name card Card Visit

200.000VND1.000.000VND

Dịch vụ thiết kế Freelancer

Thiết kế logo

2.000.000VND8.000.000VND
8.000.000VND