The Design Team

10.000.000VND

Kinh nghiệm trên 8 năm
Thời gian giao file 0.5 ~ 2h/file
Tạm tính số lượng: ~40 file/tháng
*Số sản phẩm dịch vụ tương ứng với số lượng tháng mà quý khách cần cho dự án.
  • Miễn phí phần mềm quản lý dự án (Project Management) và CRM khi sử dụng Team thiết kế tại Manage.vn.
  • Bao gồm máy chủ & phần mềm.
  • 3000000 VND
  • 3000000 VND
  • 3tr/tháng
  • EXP 1 - 2 năm
  • ETC 4h/file
  • Qty: 10 - 20 file/tháng
  • Thang điểm: 5/10

  Lưu ý: Nếu quý khách chỉ cần chỉnh sửa đơn giản như đổi tên họ, số điện thoại hoặc thông tin trên mẫu thiết kế có sẵn (ít cần sáng tạo) thì gói này sẽ phù hợp nhất, vì nhân viên có thể làm được trên 100 file/tháng

  • 5000000 VND
  • 5tr/tháng/nhân viên/nhân viên
  • EXP 2 - 4 năm
  • ETC 2 ~ 4h/file
  • Qty: 20 - 30 file/tháng
  • Thang điểm: 8/10
  • 8000000 VND
  • 8tr/tháng/nhân viên
  • EXP trên 8 năm
  • ETC 0.5 ~ 2h/file
  • Qty: ~40 file/tháng
  • Thang điểm: 10/10