Thiết kế tờ rơi, tờ bướm, Leaflet

500.000VND

 • Phí gồm thiết kế 2 mặt tờ rơi.
 • Điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Xóa
  Reset options

  Nếu quý khách muốn tờ rơi dạng gấp xếp. Vui lòng chọn để nhân viên thiết kế dàn trang.

  • VND
  • VND
  • VND
  • Manage sẽ kiểm tra & trao đổi với xưởng in để đưa đến quý khách sản phẩm cuối cùng.
  • Số lượng bản in sẽ luôn dư ra từ 2% đến 5% để phòng những sản phẩm in lỗi.
  • Giá in chỉ mang tính chất tham khảo vào thời điểm hiện tại.
  • VND
  • VND
  • 1400000 VND
  • 1700000 VND
  • Manage sẽ kiểm tra & trao đổi với xưởng in để đưa đến quý khách sản phẩm cuối cùng.
  • Số lượng bản in sẽ luôn dư ra từ 2% đến 5% để phòng những sản phẩm in lỗi.
  • Giá in chỉ mang tính chất tham khảo vào thời điểm hiện tại.
  • VND
  • VND
  • 2300000 VND
  • 2950000 VND
  • Manage sẽ kiểm tra & trao đổi với xưởng in để đưa đến quý khách sản phẩm cuối cùng.
  • Số lượng bản in sẽ luôn dư ra từ 2% đến 5% để phòng những sản phẩm in lỗi.
  • Giá in chỉ mang tính chất tham khảo vào thời điểm hiện tại.
  • VND
  • VND
  • 1200000 VND
  • 1350000 VND