Thiết kế logo

2.000.000VND8.000.000VND

Xóa
    Reset options

    Màu chủ đạo sẽ là màu của logo. Bạn hãy tham khảo bài viết sau để dễ chọn màu phù hợp với ý nguyện.

    Màu phụ là màu sẽ tạo nên nét đặc trưng cho màu chủ đào. 

    Bạn có thể để trống nếu muốn logo chỉ có 1 tone màu duy nhất. (Thiết kế dạng phẳng)