Thiết kế voucher, gift card, member

500.000VND

Xóa
  Reset options

  Chất liệu giấy in gift voucher là: Couche 300gsm, Briston 300gsm.
  Cán màng mờ 2 mặt ( với những voucher chỉ ghi thông tin bằng bút bi và không đóng mộc)
  Không cán màng (áp dụng cho những voucher cần ghi thông tin và đóng mộc)

  • 350000 VND

  Chất liệu giấy in gift voucher là: Couche 300gsm, Briston 300gsm.
  Cán màng mờ 2 mặt ( với những voucher chỉ ghi thông tin bằng bút bi và không đóng mộc)
  Không cán màng (áp dụng cho những voucher cần ghi thông tin và đóng mộc)

  • 550000 VND
  • VND