Tư vấn Marketing

1.000.000VND

  • Thực hiện tư vấn các giải pháp marketing: marketing thương hiệu, Marketing tổng thể,…
  • Tư vấn một chiến dịch marketing với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo.
  • Tư vấn chiến lược tối ưu được chi phí Marketing.

Tư vấn bởi vị trí nhân sự cấp cao tại nhiều doanh nghiệp. Có kinh nghiệm trên 10 năm.