Junior Designer

3.000.000VND

Kinh nghiệm 1 – 2 năm
Thời gian giao file 4h/file
Tạm tính số lượng: 10 – 20 file/tháng
*Số sản phẩm dịch vụ tương ứng với số lượng tháng mà quý khách cần cho dự án.
  • Ví dụ: Nếu quý khách cần thiết kế liên tục trên 40 file/tháng. Vui lòng chọn 2 nhân viên để tiến độ công việc không bị chậm trễ. Hoặc chọn gói cao cấp hơn.

    Lưu ý: Nếu quý khách chỉ cần chỉnh sửa đơn giản như đổi tên họ, số điện thoại hoặc thông tin trên mẫu thiết kế có sẵn (ít cần sáng tạo) thì gói này sẽ phù hợp nhất, vì nhân viên có thể làm được trên 100 file/tháng.

    • 3000000 VND