Senior Designer

5.000.000VND

Kinh nghiệm 2 – 4 năm
Thời gian giao file 2 ~ 4h/file
Tạm tính số lượng: 20 – 30 file/tháng
*Số sản phẩm dịch vụ tương ứng với số lượng tháng mà quý khách cần cho dự án.
  • Ví dụ: Nếu quý khách cần thiết kế liên tục trên 60 file/tháng. Vui lòng chọn 2 nhân viên để tiến độ công việc không bị chậm trễ.

    • 5000000 VND