Professional Designer

8.000.000VND

Kinh nghiệm trên 8 năm
Thời gian giao file 0.5 ~ 2h/file
Tạm tính số lượng: ~40 file/tháng
*Số sản phẩm dịch vụ tương ứng với số lượng tháng mà quý khách cần cho dự án.
  • Ví dụ: Nếu quý khách cần thiết kế liên tục trên 100 file/tháng. Vui lòng chọn 2 nhân viên để tiến độ công việc không bị chậm trễ.

    • 8000000 VND