Chạy quảng cáo Facebook là sao ?

Các hình thức chạy quảng cáo facebook:

  • Chạy quảng cáo facebook theo hình thức tăng tương tác (Like, comment, share).
  • Chạy quảng cáo theo hình thức tăng lượt hiển thị nhiều lần.
  • Chạy quảng cáo theo hình thức tăng lượt hiển thị đến các khách hàng khác nhau.
  • Chạy quảng cáo theo hình thức inbox page dựa trên lượt tiếp cận (Nút gửi tin nhắn)
  • Chạy quảng cáo page like tăng lượt like cho Fanpage.
  • Chạy quảng cáo bấm button (Gọi hoặc trỏ về 1 trang nào đó hoặc message)
  • Chạy quảng cáo chuyển đổi về Website

Để chạy quảng cáo Facebook. Cần 3 vị trí:” Copywriter, Digital Marketer (Ads Marketer), Designer”.