Thiết kế xong không chạy quảng cáo được thì có chỉnh sửa không ?

Manage luôn thử nghiệm quảng cáo bằng công cụ của facebook để xem có chạy quảng cáo được không. Sau đó thì chúng tôi mới bắt đầu chuyển file đến quý khách hàng.

Tuy nhiên khi chạy quảng cáo thực tế mà bị vi phạm chính sách thì chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Nên quý khách cứ an tâm về vấn đề này.